dilluns, 2 d’abril de 2012

Multiplexació de terminals: Screen

En Unix existeix una aplicació anomenada screen. Aquesta utilitat sol·luciona 2 problemes.

1. Permet multiplexar terminals. Accedir amb un terminal a multiples aplicacions a la vegada sense tenir que obrir un altre terminal

2. Permet desacoplar els programes del terminal, així aquestos poden seguir funcionant una volta es tanca el terminal.

La utilització de screen es senzilla. A continuació enumerarem les seues comandes més útils:

screen -S NOM : Iniciar i donar un nom a la sessió.
screen -ls :  Llistar les sessions d'screen.
Ctrl + A n :  Canviar a la pestanya següent.
Ctrl + A p : Canviar a la pestanya anterior.
Ctrl +A 0 ... 9 : Anar a la pestanya número  
Ctrl + A d : Fer un detach de la sessió del screen
screen -r Nom : Fer un attach a la sessió del screen
Ctrl + A | : Subdividir el screen verticalment
Ctrl + A S : Subdividr el screen horitzontalment
Ctrl + A X : Eliminar una subdivió
Ctrl + A Tab : Moures entre subdivisions
Ctrl + A  c :Crear una nova terminal
Ctrl + A " :  Elegir la terminal a mostrar
Ctrl + A k :Eliminar una terminal

A les següents webs podeu trobar més informació.
http://www.kuro5hin.org/story/2004/3/9/16838/14935
http://www.gnu.org/software/screen/manual/