divendres, 11 de maig de 2012

Creació d'un proxy SOCKS

El programa ssh permet crear proxies SOCKS, per a la creació d'un proxy SOCKS utilitzarem el flag -D. La comanda que utilitzarem per a la creació del proxy serà la següent:

ssh -D 8080 -Nf someone@machine

El flag -D: crea el proxy SOCKS.
El flag -N: deixa la conexió oberta i no executa cap comanda.
El flag -f: fa que ssh s'execute en background.

Una volta tenim el proxy socks en funcionament configurem el navegador per a eixir a internet utilitzant un proxy. En firefox es realitza  de la següent manera:

Tools -> Options -> Advance -> Network -> Settings -> Manual Proxy Configurations:

En el camp Proxy Socks configurem el host com a localhost i el port com a 8080. Com es pot veure a la imatge:


Una volta configurat el proxy només nes queda entrar a la configuració del firefox teclejant about:config a la barra de direccions i posar la següent cadena a true per a habilitar els dns a través del proxy SOCKS.

network.proxy.socks_remote_dns         true