dilluns, 30 de juliol de 2012

Enviar un correu des de bash

Per a enviar un correu desde bash podem utilitzar el següent script:

#!/bin/bash

TO_ADDRESS="someone@domain.tld"
FROM_ADDRESS="sender"
SUBJECT="Proba"
BODY="Aquest es un mail de proba"

echo ${BODY}| mail -s ${SUBJECT} ${TO_ADDRESS} -- -r ${FROM_ADDRESS}

El double dash "--" s'utilitza per a indicar el final de la llista de parametres d'una comanda.
Per exemple si volem buscar en grep la opció -v ho fariem com segueix:

grep -- -v file

1 comentari:

  1. Una altra manera fàcil d'enviar emails es utilitzant mutt:

    mutt -a file -s "Email Subject" someone@somewhere.net < /dev/null

    ResponElimina