divendres, 14 de desembre de 2012

YUM Repository management

En les distribucions basades en Redhat, la gestio de repositories es realitza mitjançant l'eina:

yum-config-manager

Les tasques principals que realitzarem amb aquesta comanda bàsicament seran 3:
 • Agregar
 • Habilitar/Deshabilitar
 • Mostrar els repositoris
AGREGAR:

Per agregar un repositori podem editar el fitxer /etc/yum.conf o utilitzar la eina explicada abans.
La sintaxi es la següent:

yum-config-manager --add-repo repository_url

La següent comanda agregarà el repositori.

yum-config-manager --add-repo http://www.example.com/example.repo
Loaded plugins: langpacks, presto, refresh-packagekit
adding repo from: http://www.example.com/example.repo
grabbing file http://www.example.com/example.repo \
     to /etc/yum.repos.d/example.repo
example.repo           | 413 B   00:00
repo saved to /etc/yum.repos.d/example.repo

HABILITAR/DESHABILITAR:

Per a habilitar repositoris amb YUM utilitzarem:

yum-config-manager --enable example

Per a deshabilitar un respositoris utilitzarem:

yum-config-manager --disable example

MOSTRAR ELS REPOSITORIS:

Per a mostrar els respositoris que tenim agregats, i el seu estat utilitzarem:

yum repolist all
dijous, 13 de desembre de 2012

Actualitzacions amb Red Hat Enterprise

Les actualitzacions de Redhat enterprise es gestionen a traves de la RHN (RedHat Network).
Es pot accedir a aquestes anant a la web:

https://access.redhat.com

Una volta en la web fem login i cliquem en la pestanya Subscriptions => Registered Systems

Per a que una màquina siga actualitzable hi ha que executar en la maquina:

rhn_register --nox

Si la comanda anterior funciona correctament deureim de ser capaços de veure un fixer XML en /etc/sysconfig/rhn/systemid

Una volta introduïda tota la informació demanada per el programa. Anem a la pàgina web, proporcionada abans, a la mateixa secció, fem click en la maquina i fem click en la seccció:
System Properties (Edit These Properties)i canviem el Base Entitlement a Updates.

Una volta donat d'alta i correctament configurada la màquina en la RHN. Ja serem capaços d'actualitzar-la.

Podem netejar la cache de la següent forma:

yum clean all

Podem generar una cache nova com següeix:

 yum makecache

El sistema s'actualitza amb la següent comanda:

yum update

Si volem actualitzar el sistema i mantenir el kernel sense actualitzar hi ha que executar:

yum exclude=kernel* update

O editant el fitxer /etc/yum.conf

...
exclude=kernel*
...

dimecres, 12 de desembre de 2012

MMM Role SwitchingMMM (Master-Master Replication Manager for MySQL) es un conjunt de scripts felixibles per a gestionar i realitzar failover/monitoring the MySQL amb configuracions de replicacions  Master-Master (on nomes un node pot ser escrit en un moment determinat).

En MMM hi ha dos tipus de nodes:
 • Nodes de base de dades
 • Nodes de monitoring
Per a canviar el rol d'un node de mmm, hi ha que conectar-se com a root al node de monitoring i comprobar el estat del cluter.

 /usr/local/mmm/sbin/mmm_control @cluster show
 MySQL Multi-Master Replication Manager
 Version: 1.2.3
 Config file: mmm_mon_cluster.conf
 Daemon is running!
 ===============================
 Cluster failover method: AUTO
 ===============================
 Servers status:
 db1(10.0.0.1): master/ONLINE. Roles: None
 db2(10.0.0.2): master/ONLINE. Roles: reader(10.0.0.3;), writer(10.0.0.4;)

En aquest cas veiem que db1 no te rol, cambiarem un dels rols que te db2 a db1. Només podem realitzar açò si ens assegurem que els dos servers estan en status ONLINE. Per canviar el rol hi ha que teclejar la següent comanda:
 
 /usr/local/mmm/sbin/mmm_control @cluster move_role reader db1

Quan la comanda finalitza, tenim que comprobar el estat del cluster de nou.
 
  /usr/local/mmm/sbin/mmm_control @cluster show
 MySQL Multi-Master Replication Manager
 Version: 1.2.3
 Config file: mmm_mon_cluster.conf
 Daemon is running!
 ===============================
 Cluster failover method: AUTO
 ===============================
 Servers status:
 db1(10.0.0.1): master/ONLINE. Roles: reader(10.0.0.1;)
 db2(10.0.0.2): master/ONLINE. Roles: writer(10.0.0.2;)