dimecres, 12 de desembre de 2012

MMM Role SwitchingMMM (Master-Master Replication Manager for MySQL) es un conjunt de scripts felixibles per a gestionar i realitzar failover/monitoring the MySQL amb configuracions de replicacions  Master-Master (on nomes un node pot ser escrit en un moment determinat).

En MMM hi ha dos tipus de nodes:
 • Nodes de base de dades
 • Nodes de monitoring
Per a canviar el rol d'un node de mmm, hi ha que conectar-se com a root al node de monitoring i comprobar el estat del cluter.

 /usr/local/mmm/sbin/mmm_control @cluster show
 MySQL Multi-Master Replication Manager
 Version: 1.2.3
 Config file: mmm_mon_cluster.conf
 Daemon is running!
 ===============================
 Cluster failover method: AUTO
 ===============================
 Servers status:
 db1(10.0.0.1): master/ONLINE. Roles: None
 db2(10.0.0.2): master/ONLINE. Roles: reader(10.0.0.3;), writer(10.0.0.4;)

En aquest cas veiem que db1 no te rol, cambiarem un dels rols que te db2 a db1. Només podem realitzar açò si ens assegurem que els dos servers estan en status ONLINE. Per canviar el rol hi ha que teclejar la següent comanda:
 
 /usr/local/mmm/sbin/mmm_control @cluster move_role reader db1

Quan la comanda finalitza, tenim que comprobar el estat del cluster de nou.
 
  /usr/local/mmm/sbin/mmm_control @cluster show
 MySQL Multi-Master Replication Manager
 Version: 1.2.3
 Config file: mmm_mon_cluster.conf
 Daemon is running!
 ===============================
 Cluster failover method: AUTO
 ===============================
 Servers status:
 db1(10.0.0.1): master/ONLINE. Roles: reader(10.0.0.1;)
 db2(10.0.0.2): master/ONLINE. Roles: writer(10.0.0.2;)

 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada