divendres, 1 de febrer de 2013

Add a key for a Debian/Ubuntu repository

 Per a realitzar la instalació de un repositori nou i la seua clau en ubuntu/debian afegim les fonts en el sources.list i després hem d'afegir la clau.

 La clau es pot obtenir amb la següent comanda:

gpg --keyserver [name of keyserver] --recv-keys [keyhash] 
 
Una volta descarregada la clau la exportem i la afegim.
gpg --export --armor CE49EC21 | sudo apt-key add - 

Per exemple per a afegir la clau del repositori  seria:

gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 8842CE5E 


Aquesta es la eixida del programa.

gpg: /root/.gnupg: directorio creado
gpg: creado un nuevo archivo de configuración `/root/.gnupg/gpg.conf'
gpg: AVISO: las opciones en `/root/.gnupg/gpg.conf' no están aún \
 activas en esta ejecución
gpg: anillo «/root/.gnupg/secring.gpg» creado
gpg: anillo «/root/.gnupg/pubring.gpg» creado
gpg: solicitando clave 8842CE5E de hkp servidor subkeys.pgp.net
gpg: /root/.gnupg/trustdb.gpg: se ha creado base de datos de confianza
gpg: clave 8842CE5E: clave pública "Launchpad PPA for Bitcoin" importada
gpg: Cantidad total procesada: 1
gpg:               importadas: 1  (RSA: 1)

Despres afegirem la clau amb:

gpg --export --armor  8842CE5E | sudo apt-key add - 


Si tot funciona correctament rebrem un OK per part del programa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada