dilluns, 24 de març de 2014

MySQL reaching maxconnections limit

L'altre dia admininistrant una base de dades mysql ens vam trobar el següent problema, al mirar els procesos que estavem corrent en la base de dades:
mysql>show processlist;
Mostrava la següent eixida per pantalla:
+---------+------------------+--------------------+------+---------+------+-------+------+
| ID   | USER       | HOST        | DB  | COMMAND | TIME | STATE | INFO |
+---------+------------------+--------------------+------+---------+------+-------+------+
| 2040032 | unauthenticated | 1.2.3.3:41012   | NULL | Connect |  0 | login | NULL |
| 2040008 | unauthenticated | 1.2.3.7:49150   | NULL | Connect |  0 | login | NULL |
| 2039980 | unauthenticated | 1.2.3.3:40710   | NULL | Connect |  0 | login | NULL |
| 2039976 | unauthenticated | 1.2.3.4:60759   | NULL | Connect |  0 | login | NULL |
| 2039975 | unauthenticated | 1.2.3.4:60600   | NULL | Connect |  0 | login | NULL |
| 2039974 | unauthenticated | 1.2.3.4:60589   | NULL | Connect |  0 | login | NULL |
| 2039973 | unauthenticated | 1.2.3.7:49134   | NULL | Connect |  0 | login | NULL |
| 2039972 | unauthenticated | 1.2.3.7:49121   | NULL | Connect |  0 | login | NULL |
| 2039971 | unauthenticated | 1.2.3.3:40057   | NULL | Connect |  0 | login | NULL |
| 2039970 | unauthenticated | 1.2.3.7:49108   | NULL | Connect |  0 | login | NULL |
| 2039968 | unauthenticated | 1.2.3.7:49091   | NULL | Connect |  0 | login | NULL |
| 2039967 | unauthenticated | 1.2.3.7:49087   | NULL | Connect |  0 | login | NULL |

Per a solucionar aquest problema podem utilitzar dos aproximacions diferents, o configurar el /etc/hosts per a que la màquina realitze les traduccions DNS o configurar el mysql amb la opció: skip-name-resolve.

Si configurem el fitxer /etc/mysql/my.cnf
[mysqld]
...
skip-name-resolve
...

Una volta hem configurat aquesta opcio i reiniciat el servei el problema ha desaparegut i ja no tenim el problema massa conexiions establides.

ENLLAÇOS:


http://www.debianhelp.co.uk/mysqlperformance.htm
http://www.danterobles.com.mx/?p=66