divendres, 20 de juny de 2014

Babun una distribució Cygwin molt útil

Babun es un distribució de Cygwin amb un entorn ja preconfigurat per a que puga ser utilitzat desde el primer moment.

El projecte esta disponble a la següent web:
http://babun.github.io/

El següent video mostra l'entorn i els principals programes que estan preconfigurats en la distribució:

dijous, 19 de juny de 2014

Some Solaris commands for surviving

La següent guia preten donar 4 nocions bàsiques per a ser capaç de realitzar tasques bàsiques del dia a dia en un sistema Solaris.
# uname -a
SunOS mybox 5.10 Generic_147441-19 i86pc i386 i86pc
Revisar el espai swap actualment utilitzat.
# swap -s
total: 4110592k bytes allocated + 578156k reserved = 4688748k used, 
    630444k available
Revisar el espai swap configurat.
# swap -l
swapfile       dev swaplo blocks  free
/dev/dsk/c0t0d0s1  33,65   8 4194288 2029080
Per a obtenir informacio dels processos disposem de la utilitat prstat. Aquesta utilitat examina tots els processos actius del sistema i obte estadisitiques depenent de les opcions que li afegim. La comanda per extraure informació sobre els processos que estan actualment corrent a la maquina en Solaris es la següent:
prstat 
La opcio -Z mostra la informacio dels processos separada per zones.
prstat -Z
prstat | grep java
Per revisar la informacio relativa a les particions es exactament igual que en Linux.
df -h 
# df -h
Filesystem       size  used avail capacity Mounted on
/dev/dsk/c0t0d0s0   3.8G  3.4G  433M  89%  /
/devices         0K   0K   0K   0%  /devices
ctfs           0K   0K   0K   0%  /system/contract
proc           0K   0K   0K   0%  /proc
mnttab          0K   0K   0K   0%  /etc/mnttab
swap          604M  852K  603M   1%  /etc/svc/volatile
objfs          0K   0K   0K   0%  /system/object
sharefs         0K   0K   0K   0%  /etc/dfs/sharetab
/dev/dsk/c0t0d0s4   5.8G  4.4G  1.3G  78%  /usr
/usr/lib/libc/libc_hwcap1.so.1
            5.8G  4.4G  1.3G  78%  /lib/libc.so.1
fd            0K   0K   0K   0%  /dev/fd
/dev/dsk/c0t0d0s3   1.9G  936M  946M  50%  /var
swap          512M  84K  512M   1%  /tmp
swap          603M  36K  603M   1%  /var/run
Per a interacturar amb els serveis en Solaris utilitzem les següents comandes: Aixi arranquem un servei.
svcadm enable tomcat
Amb la següent comanda parem un servei.
svcadm disable tomcat
La següent comanda llista tots els serveis actualment instal·lats, així com el seu estat.
svcs -a 
svcs -a | grep online
Per a poder utilitzar funcionalitats com les ultimes comandes executades i altres funcions avançades podem llançar bash com el nostre shell.
bash 
La comanda history ens permetra obtenir les comandes executades.
history
La comanda zlogin permet conectar-se a les diferents zones configurades en la maquina.
zlogin zone1 to access the solaris zone.
# zlogin zone1
[Connected to zone 'zone1' pts/6]
Last login: Fri Feb 7 11:17:25 on pts/8
Zone 1 de mybox : MyBox.

services:

apache : /etc/init.d/httpd stop|start|restart ....
mysql : /etc/init.d/mysql stop|start

root@mybox-zone1#