dimarts, 7 d’octubre de 2014

Bash useful combination: tr + cut

Si necessitem parsejar l'output d'un programa sovint son molt útils els programes tr i curl. 

free -g | grep ^Mem: | tr -s " " % | cut -d% -f2
Amb tr es pot subustituir un número il·limitat de caracters per un sol caracter i despres podem utilitzar cut per a seleccionar la columna que necessitem. En aquest exemple obtenim la RAM total de la màquina.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada