divendres, 27 de març de 2015

Putty settings

Quan utilitzem putty per a connectar a sistemes es important tenir una bona configuració per treballar comodament. Aquesta és la configuració que hem resulta útil per treballar amb sistemes Linux.
 • Window > Lines of scrollback: 250000
  Per a tenir guardat tot el que anem escrivint en la linia de comandes.
 • Window > Appearance > Font: Lucida Console, Regular, 10pt
  La font és bastant llegible i amb 10pt es llig bastant bé.
 • Window > Colours > ANSI Blue: R: 60, G: 60, B: 255
  Window > Colours > ANSI Blue Bold: R: 120, G: 120, B: 255
  Canviem la tonalitat de blau que normalment no s'acostuma a veure correctament en la majoria de monitors.
 • Connection > Seconds between keepalives: 20
  Connection > Enable TCP keepalives: yes
  Açò ajuda a mantenir la connecció del putty funcionant. Si per alguna rao la xarxa es inestable tenir aquesta caracteristica habilitada pot fer que cada X segons ens desconectem.
 • Connection > Data > Terminal-type string: “linux”
  Aço ajuda a que funcionen les fletxes i les tecles de Home/End/PageUp/PageDown
 • Connection > SSH > Enable compression: yes
  Així utilitzem menys ample de banda que en alguns moments pot ser útil.
 • Connection > SSH > Auth > Private key file for authentication:
  Ací es on configurem les nostres claus. També podem utlitzar Pageant per a la gestió de claus.
 • Connection > SSH > X11 > Enable X11 forwarding: Just in case!
  Açò nomes s'utilitza per fer us de X server en Windows, per exemple  Xming.


Enllaços:

https://jelleraaijmakers.nl/2015/02/serious-putty-defaults
http://www.nth-design.com/2010/05/10/using-keepalive-in-putty/