dilluns, 4 de maig de 2015

Centos 7 Configure Local CDROM repository

Per a crear un nou repositori hem d'editar la configuracio del yum. En el nostre cas configurarem el cdrom com a repositori per a un sistema que no dispose de connexió a Internet. El primer que farem serà montar el cdrom o la iso, depenent de quin siga el nostre cas. Per montar el cdrom executarem:
mount /dev/cdrom /media
Per montar la iso executarem:
mount -o loop Centos-7.0-1406-x86_64-DVD.iso /media
Una volta tenim el cdrom montat configurem un repositori en /etc/yum.repos.d/. Creem el fitxer local.repo i l'editem.
vi /etc/yum.repos.d/local.repo
Aquesta serà la configuració del repositori.
[LocalRepo]
name=Local Repository
baseurl=file:///media
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
Una volta configurat comprovem quins repositoris tenim activats.
yum repolist all
Tots els que apareguen com a enabled i no siguen LocalRepo els deshabilitem. Només hem de tenir habilitat el local.repo. Configurem tots els repositoris com a deshabilitats, nomes hem de posar enabled=0 en el repositori en qüestió. Revisem tots els fitxers de /etc/yum.repos.d/ i afegim el enabled=0.

Per exemple:
...
[base]
name=CentOS-$releasever - Base
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
enabled=0
...
Arribats a aquest punt ja podem instal·lar paquets!

Enllaços:

http://www.itzgeek.com/how-tos/linux/centos-how-tos/create-local-yum-repository-on-centos-7-rhel-7-using-dvd.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada