dilluns, 18 de maig de 2015

Centos 7, Configuring Simple HTTP Repository using installation DVD

Introducció

Per a crear un repositori HTTP primer necessitem obtenir els paquets. En el nostre cas utilitzarem el DVD d'instal·lació com a font dels paquets, i l'utilitzarem de repositori HTTP per a diferents sistemes que no disposen de connexio a Internet.

Montatge de la ISO

El primer que farem serà montar el cdrom o la iso, depenent de quin siga el nostre cas. Per montar el cdrom executarem:
mount /dev/cdrom /media
Per montar la iso executarem:
mount -o loop Centos-7.0-1406-x86_64-DVD.iso /media

Configuració del Servidor Web

Per a la configuració del repositori instal·larem Apache.
yum install httpd
També instal·larem elinks per a testejar que el servidor funciona correctament una volta instal·lat.
yum install elinks
Per a arrancar el dimoni de l'Apache amb systemd utilitzarem la següent comanda:
sudo systemctl start httpd
Si ha arrancant correctament amb la següent comanda veure els detalls relatius al dimoni.
sudo systemctl status httpd
Comprovem que esta funcionant i que mostra la pàgina web inicial.
elinks http://127.0.0.1
Si funciona i tenim accés, llavors configurem l'Apache per a que s'execute automàticament durant l'arranc.
sudo systemctl enable httpd
Configurem el firewall per a que siga accessible desde fora de la maquina virtual o en una xarxa local.
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
success
firewall-cmd --reload
success
Comprobem des d'una maquina virtual en la mateixa xarxa local que funcione. Ho podem probar amb qualsevol navegador. Suposarem que la maquina te la ip 192.168.1.101 i esta correctament configurada una xarxa local 192.168.1.0/24.
elinks http://192.168.1.101

Configuració del repositori

Creem el següent directori dins de l'estructura de directoris d'Apache.
mkdir /var/www/html/inst
Copiem les dades de la ISO dins del directori. Utilitzarem l'opció -r per a que siga recursiu i la opció -a per a que mantinga permisos i propietaris de tots els fitxers, així com els seus atributs.
cp -ar /media/. /var/www/html/inst/
Apliquem els contextos de SELinux als nous directoris.
chcon -R --reference=/var/www/html/ /var/www/html/inst/
I reiniciem l'Apache per a que aplique la configuració i el nou recurs estiga disponible.
sudo systemctl restart httpd

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada