dilluns, 4 de maig de 2015

Recover root password on RHEL/Centos 7

Introducció:

En aquest article farem un reset d'un password de root sobre una Centos7/RHEL 7. El resum del procés es el següent:
  • Editar el menu d'arranc de GRUB2 per entrar en single user mode
  • Remontar la partició / per permetre lectura/escritura
  • Canviar el password de root
  • Forçar un relabeling de SElinux despres del reinici
  • Reiniciar el sistema

Procés:

Una volta entenem el procés passarem a l'acció. Per a canviar el password amb Centos7/RHEL7 procedirem de la següent forma:

Arranquem la màquina, i quan apareix el menu de Grub2, cliquem "e", damunt de la opció de boot per defecte.


Una volta presionem la lletra apareixerà la següent pantalla, en la que hem d'identificar rhgb quiet


Una volta identificat rhgb quiet, hem de canviar-ho per init=/bin/bash. I presionar Ctrl+X per a que s'apliquen els canvis. El sistema arrancara en single mode.


Ja tenim access a la consola del single mode.


Una volta tenim accés a la màquina tenim la partició montada com a ro (Read Only). Com pots veure a la captura de pantalla de baix.
mount | grep systevg-slashRemontem la partició per a poder escriure i llegir.
mount -o remount,rw /
Si tornem a revisar les opcions amb les que esta montada la partició veurem que ja esta montada correctament.
mount | grep systevg-slashAra ja podem executar la comanda passwd per canviar el password the root.
passwdPer a que el canvi funcione, necessitem fer un relabel dels contextos de selinux. Si no realitzem aquest canvi no serem capaços de fer login amb el nou password. Per a realitzar el relabel durant el reinici executem la següent comanda:
touch /.autorelabelPer últim reiniciem el sistema. Per a reiniciar el sistema executem:
exec /sbin/initEnllaços

http://linuxconfig.org/recover-a-forgotten-root-password-on-redhat-7-linux-selinux-system
http://www.tecmint.com/reset-forgotten-root-password-in-centos-7-rhel-7/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada