dimarts, 10 de novembre de 2015

Alternative Centos/RHEL 7 booting modes

Introducció:

En aquest article revisarem els diferents tipus de modes amb els que podem arrancar el sistema per diagnosticar i sol·lucionar problemes.

Rescue Mode:

El "Rescue Mode" es un entorn sigle-user que permet reparar el sistema quan aquest no es capaç d'arrancar. Quan el sistema arranca en "Rescue Mode" es monten tots els sistemes de fitxers locals i alguns sistemes basics pero no s'activen els serveis de xarxa ni es deixa accedir a mes usuaris al sistema. Es equivalent al "single user mode" i requereix el password de root.

Per a arrancar un sistema en "rescue mode" amb Redhat/CentOS 7, fem clic a la "e" quan apareix el menu de grub2 i afegim el següent.
systemd.unit=rescue.target
Hem d'afegir l'anterior parametre al final de la linia linux16 en sistemes basats en bios x86-64 o al final de la linia linuxefi en els sistemes UEFI. Per arrancar una volta modificada la linia cliquem Ctrl+X o si estem utilitzant un MacBook F10. En els MacBooks el grub mapeja les convinacions Ctrl+X amb F10 i Ctrl+C com a F2 (Per accedir al prompt del Grub).

Emergency Mode:

El "Emergency Mode" proporciona el mínim entorn possible i permet reparar el sistema en ocasions on no es pot accedir al "rescue mode". En aquest mode, el sistema només monta el sistema de fitxers de root en mode lectura i no intenta montar ningun altre sistema de fitxers local. Les interficies de de xarxa no son activades i només s'arranquen el serveis essencials. L'"emergency mode" requereix el password de root.

Per a arrancar un sistema en "emergency mode" amb Redhat/CentOS 7, fem clic a la "e" quan apareix el menu de grub2 i afegim el següent:
systemd.unit=emergency.target
Hem d'afegir el següent parametre al final de la linia linux16 en sistemes basats en bios x86-64 o al final de la linia linuxefi en els sistemes UEFI. Per arrancar una volta modificada la linia cliquem Ctrl+X o si estem utilitzant un MacBook F10. En els MacBooks el grub mapeja les convinacions Ctrl+X amb F10 i Ctrl+C com a F2 (Per accedir al prompt del Grub).

Enllaços:

https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/System_Administrators_Guide/sec-Terminal_Menu_Editing_During_Boot.html
http://www.certdepot.net/rhel7-boot-systems-different-targets-manually/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada