dijous, 25 de febrer de 2016

Telnet ESC character Macbook keyboard

Quan utilitzes una sessió telnet sempre existeix un caracter d'escapada. Aquest caracter és el que fa que aparega el prompt telnet>:
telnet 192.168.122.196 22
Trying 192.168.122.196...
Connected to 192.168.122.196.
Escape character is '^]'.
SSH-2.0-OpenSSH_6.6.1
^]
telnet> quit
Connection closed.
En els PCs aconseguim açò amb Ctrl-+. Aquesta combinació no funciona amb els Mac, per a realitzar el mateix amb un Mac hem d'utlitzar Ctrl-5 que generarà el caracter ^].

DISCLAIMER!!: Aquesta prova s'ha realitzat amb un Macbook amb Linux, no amb el MacOS X, no se si en aquest cas funcionarà.

dilluns, 22 de febrer de 2016

Postfix Relay Domains

Per defecte postfix funciona com a relay per als dominis configurats a la directiva relay_domains al fitxer main.cf al directori /etc/postfix/.

La directiva relay_domains està buida (Postfix 3.0 o superior) o conté el valor de la variable $mydestination (Postfix anteriors a 3.0). Ací teniu un exemple:
...
relay_domains = $mydestination
...
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
...
Si afegim dominis separats per comes a la variable relay_domains aquest host podrà utilitzar el servidor de correu com a relay. També es important la directiva smtpd_client_restrictions, aquesta directiva restringeix les conexions dels clients basant-se en el RCPT TO especificat per el client.

Quan afegim els dominis a la directiva relay_domains només reiniciant el daemon de postfix és suficient per reflexar els canvis de la configuració.
/etc/init.d/postfix reload
L'altra opció que tenim es utilitzar una base de dades per configurar els dominis amb relay autoritzat. Per a configurar aquesta opció haurem d'instal·lar la base de dades de Berkeley. Després configurarem els relay_domains amb un fitxer que definim així.
 
...
relay_domains = hash:/etc/postfix/relay_domains
...
El fitxer /etc/postfix/relay_domains contindra els dominis autoritzats a relay.
domain1 OK
domain2 OK
domain3 OK
Si volem afegir un nou domini haurem d'editar el fitxer i regenerar la base de dades amb:
postmap /etc/postfix/relay_domains
Una volta regenerada la base de dades, reiniciem el daemon per a que carregue la nova configuració.
/etc/init.d/postfix reload

Enllaços:

https://kiranjith.wordpress.com/2010/03/02/7-postfix-relay-domains/
http://www.postfix.org/postconf.5.html#relay_domains