divendres, 13 de maig de 2016

Installing TWRP into a Rooted Phone

Introducció:

Quan comprem un telèfon per a poder començar a tenir llibertat amb el seu ús el primer que hem de d'aconseguir es rootejar-lo. Una volta tenim el telèfon rootejat podrem modificar l'utilitat de recuperació instal·lada per defecte. Aquesta facilitarà instal·lar diferents ROMs així com reparar el software del telèfon en cas de problemes.

Existeixen diferents tipus d'utilitats de recuperació com TWRP i Clockworkmod. En el nostre cas ens centrarem amb TWRP.

Procés:

Per a poder seguir el procés que es descriu en aquest tutorial necessitem tenir permisos de root sobre el telefon. Per rootejar un telefon Samsung Galaxy S3 com el que s'ha utilitzat per a la realització d'aquest tutorial podeu seguir el següent enllaç.

La utilitat recuperació que utilitzarem s'anomena TWRP (Team Win Recovery Project). La forma més senzilla d'instalar-la es descarregar de Google Play l'aplicació Flashify.
  1. Cliquem la icona de Flashify
  2. Seleccionem Flash -> Recovery Image -> TWRP -> twrp-3.0.2-0-i9300.img
  3. Cliquem en la Image Descarrega
  4. Cliquem Yup!
  5. Reiniciem
Una volta instal·lat si presionem "Volume up + Home + Power button" al encendre el dispositu podrem accedir a TWRP.

Enllaços:

https://twrp.me/ http://www.techverse.net/how-to-install-clockworkmod-recovery-android-phone-tablet-easy-method/
https://wiki.cyanogenmod.org/w/All_About_Recovery_Images