dimarts, 20 de setembre de 2016

Backup data on Android Phone

Per a realitzar un backup de tota la informació del mòbil podem utilitzar diferents aplicacions. El primer pas es utilizar el conte de google per fer un backup de:
 • Contactes
 • Calendari
 • Dades Aplicació
 • Wifi Passwords
 • Configuració del telèfon
Per configurar la sincronització de totes aquestes dades anirem a Settings -> Accounts --> Google -> account@gmail.com -> Sync Now També hem de configurar Settings -> Accounts -> Backup and reset i marcar les opcions Backup my data i Automatic Restore.

Per a tenir un backup de les fotos utilitzarem l'aplicació Photobucket. Utilitzarem les opcions "Autobackup" i "Wifi Only" en la configuració de l'App.

Per fer un backup dels SMS i els registres de les cridades, utilitzarem SMS Backup +. Seleccionarem la opció "Auto backup" també.

Enllaços:

http://www.ubergizmo.com/how-to/backup-android-phone-for-free/
http://www.wikihow.com/Sync-Google-Contacts-With-Android

dilluns, 19 de setembre de 2016

How to first configure AWS CLI

Introducció:

L'objectiu d'aquesta entrada es ensenyar a configurar AWS CLI.

Configuració:

Per a instal·lar AWS el primer es realitzar python 2.7, açò ho conseguirem en Ubuntu com segueix:
 
sudo apt-get install python2.7
Després ens descarreguem el següent script. Aquest script descarrega l'última versió de pip i altres dependencies com setuptools.
curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
Executem com a root el script que hem descarregat.
sudo python27 get-pip.py
Instal·lem el client de aws amb pip.
 sudo pip install awscli
Configurem el client amb l'usuari amb el que l'utilitzarem. No s'ha d'utilitzar l'usuari root.
aws configure
Es poden recollir totes les dades clicant sobre l'usuari, despres a "Security Credentials" i després a "Access Keys" en la web d'AWS. Configurem aquestes claus i marquem la regió que volem en el nostre cas es eu-west-1 (Irlanda). Hem de configurar també el tipus d'output.
aws ec2 describe-instances --output table --region eu-west-1
I ja tenim funcionant l'AWS cli.

Enllaços:

http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/installing.html
http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-getting-started.html

divendres, 2 de setembre de 2016

Configure htpasswd on nginx

Introducció:

L'objectiu d'aquest tutorial es mostrar com s'instal·la un password en una pàgina web servida per nginx.

Configuració:

En primer lloc instal·lem les utilitats d'Apache2. La següent comanda mostra com fer-ho en sistemes debian o derivats.
 sudo apt-get install apache2-utils
Seguidament configurem un password per a un usuari.
htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd user
A continuació configurem els paràmetres auth_basic i auth_basic_user en el fitxer /etc/nginx/sites-available/your-site
 server {
 listen    portnumber;
 server_name ip_address;
 location / {
   root  /var/www/mywebsite.com;
   index index.html index.htm;
   auth_basic "Restricted";          #For Basic Auth
   auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd; #For Basic Auth
 }
}

Per últim reiniciem el servei.
/etc/init.d/nginx restart

Enllaços:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-http-authentication-with-nginx-on-ubuntu-12-10