dilluns, 19 de setembre de 2016

How to first configure AWS CLI

Introducció:

L'objectiu d'aquesta entrada es ensenyar a configurar AWS CLI.

Configuració:

Per a instal·lar AWS el primer es realitzar python 2.7, açò ho conseguirem en Ubuntu com segueix:
 
sudo apt-get install python2.7
Després ens descarreguem el següent script. Aquest script descarrega l'última versió de pip i altres dependencies com setuptools.
curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
Executem com a root el script que hem descarregat.
sudo python27 get-pip.py
Instal·lem el client de aws amb pip.
 sudo pip install awscli
Configurem el client amb l'usuari amb el que l'utilitzarem. No s'ha d'utilitzar l'usuari root.
aws configure
Es poden recollir totes les dades clicant sobre l'usuari, despres a "Security Credentials" i després a "Access Keys" en la web d'AWS. Configurem aquestes claus i marquem la regió que volem en el nostre cas es eu-west-1 (Irlanda). Hem de configurar també el tipus d'output.
aws  ec2 describe-instances --output table  --region eu-west-1
I ja tenim funcionant l'AWS cli.

Enllaços:

http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/installing.html
http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-getting-started.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada